ЕО А. С. Попов блог

Експедиционен Отряд "Христо Козлев" при Техникум по Електроника А. С. Попов

Posts Tagged ‘юбилеи

Поздравление до в. Ехо

leave a comment »

По случай юбилея на в. Ехо най-сърдечно ви поздравяваме за 50 годишнината от основаването на вестника, пожелаваме на редакционния колектив много здраве и творчески успехи.

От новоучредения клуб по пешеходен туризъм основан от бивши членове на ЕО Х. Козлев при ПГЕ А. С. Попов.

Автор: Димитър Богданов

Written by Neven Boyanov

2009-08-27 at 11:09