ЕО А. С. Попов блог

Експедиционен Отряд "Христо Козлев" при Техникум по Електроника А. С. Попов

Posts Tagged ‘Войнягово

„По пътя на Апостола на Свободата 2010“ – Национален туристически ученически поход

with one comment

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75,
тел/факс – 02/ 9882966 Тел: 02/ 9300 531;
еmail: bftourism@abv.bg; /www.bftourism.net/
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ТД „АЛЕКО” ПАЗАРДЖИК

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на националния туристически ученически поход
„По пътя на Апостола на Свободата 2010“

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Националния туристически ученически поход По стъпките на Апостола” се организира съвместно от Община Пазарджик, Българска федерация туризъм и ТД “Алеко” Пазарджик и е посветен на 173 години от неговото рождение, 134 години от Априлското въстание и 38 години Българска федерация по туризъм. По време на похода туристите ще отдадат почит на великия българин, ръководител на националната революционна идея, ще се посетят местата през които е минал Васил Левски, ще се поклонят пред паметта на героите от Априлското въстание.

II. МЯСТО И ВРЕМЕ

Походът е от ІІ кат. на трудност по НСК и ще се проведе от 15.07. до 19.07.2010г. по маршрут : Пазарджик-Панагюрище- Карлово, при следния график на движение:

15.07.10 г. /четвъртък/

– до 11 часа – пристигане на участниците в гр. Пазарджик пред общината. Проверка на документите.

– 11.00 часа -Откриване на Националния поход пред Общината. Поднасяне на цветя на паметната плоча пред Ръжанковия хан, където Васил Левски не еднократно е отсядал.

– 12.00 часа с автобус придвижване през гр. Стрелча за Панагюрище, от паркинга на общината.

– 14.00 часа пристигане в гр. Панагюрище.-разглеждане на музеите /бивак- стадиона/.

16.07.10 г. /петък/

Преход гр. Панагюрище – гр. Копривщица -разглеждане на музеите /н/ 7 часа.

17.07.10 г. /събота/

Преход от гр. Копривщица – м. ”Перисатица” – х “Бунтовна”– с. Кръстевич. С автобус до Хисара /н/ 6 часа.

18.07.10 г. /неделя/

Преход от гр. Хисара – с. Войнягово /посещение на музея/ 4 часа. С автобус – гр. Карлово /н/. Участие в тържествата за 173 годишнината от рождението на Васил Левски /н/.

19.07.10 г. /понеделник/

Отпътуване по родните места. За тези които минават през Пазарджик – автобуса е с маршрут Карлово-Пазарджик.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В похода могат да вземат участие представители на секции и клубове по туризъм към училищата и ТД от цялата страна и индивидуални туристи с необходимата предварителна физическа подготовка и добро здравословно състояние. В похода участват 40 ученици и за другите туристи остават 12 места, като същите ще бъдат заети по реда на заявките.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Всеки участник трябва да представи на ръководството на похода следните документи:

1. Поименна индивидуална или групова /за дружествени групи/ планинска здравна застраховка за дните на проявата;

2. Декларация, че участват на собствена отговорност в проявата подписана саморъчно от пълнолетните,която ще се дава на място, а за непълнолетните декларация свободен текст от родителите, че са съгласни децата им да участват в проявата с отбелязани телефони.

3. Медицинска бележка от личния лекар, че сте здрави и годни да участвате в мероприятия с физическо натоварване

4. Такса участие от 38 лв. за участник – ст. такса и нощувки, сумата за нощувка за организирани туристи с чл. книжка.

V. ЕКИПИРОВКА И СЪОРАЖЕНИЕ

Всеки участник трябва да бъде снабден с необходимата екипировка за високата планина с оглед на времето и неговите капризи. Да носят резервни дрехи и обувки, дъждобран, шапка за слънце и очила, фенерче и бивачни съоръжения /спален чувал и шалте – за Панагюрище за спортната зала/ и др. Спането в Копривщица, Хисар и Карлово е на тур. бази. Желателно е да се носят дневни раници.

VI. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

Ще има придружаващ транспорт, който ще кара основния багаж, спалните чували и шалтета /за Панагюрище/. Транспорта и организацията на похода ще се поемат от Община Пазарджик, ТД “Алеко “Пазарджик и БФ Туризъм. Храната и нощувките са за сметка на участниците. На група до 12 деца се поемат разходите за нощувка на 1 учител/ръководител, до 20 деца – на 2 учители от БФ Туризъм.

VII. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Писмени поименни заявки се изпращат в БФТ най-късно до 30.06.2010 г. на адрес: 1000 София, бул. ”В.Левски” 75, ет. V, ст. 504, БФ Туризъм , e-mail: bftourism@abv.bg. Такса участие от 38.00 лв. За справки и записвания в БФТ на тел. 02/ 930 05 31; 988 29 66; GSM 0896 766 105 – кратък 6105 и 0882 966 451 – кратък 6451 – Д. Кавъркова или на адрес: Пазарджик 4400, ул. ”Константин Величков” 53 и тел 0898 581 491 и 0882 966 422 – кратък 6422 Ирина Харалампиева.

Сумата от 38.00 лв., която включва ст. такса и нощувка – Копривщица, Хисара и Карлово, със запис на адрес: БФ Туризъм, бул. ”В.Левски” 75, ет. 5, ст. 504, София 1142, на името на ДЕЛА ПАВЛОВА КАВЪРКОВА или по банков път: ОББ клон Мария Луйза, БФ Туризъм, BIC: UBBS BGSF, IBAN: BG 76 UBBS 842 310 107 457 12. БФТ ще издаде документ за внесените суми на участниците, като за целта тези, който са за сметка на дружества или клубове, трябва да имат данни за Булстат, МОЛ /име/.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТУРИЗЪМ

ОБЩИНА – ПАЗАРДЖИК

ТД “АЛЕКО” – ПАЗАРДЖИК